Học tiếng Anh qua bài hát: Bao tiền một mớ bình yên ?

Học tiếng Anh qua bài hát: Bao tiền một mớ bình yên ?
Photo by Priscilla Du Preez / Unsplash

Đây là một bài hát tiếng Việt của ca sĩ 14 Casper, một bài hát rất hay có tác dụng soul healing rất mạnh mẽ, chia sẻ những nỗi đau chung của những cô gái văn phòng luôn phải chịu nhiều áp lực và sự ấm ức.

Ai vô tình đọc dc những dòng này thì hãy cố gắng nên nhé 💚 mình biết rằng dù đi học hay đi làm rồi thì mỗi người đều có những áp lực riêng và đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng đừng mất niềm tin. Bạn sinh ra đã là 1 điều tuyệt vời rồi, hãy sống và tiếp tục điều tuyệt vời đó nhé! Mạnh mẽ lên
'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon (Official)

Lời tiếng Anh do một bạn tên Jay Vu comment dưới video, mình thấy hay nên copy về và xem nghĩa của từng câu và học các từ vựng trong này.


"How much does it cost for a bunch of serenity?" Lyrics
Lời bài hát Bao Tiền Một Mớ Bình Yên

10 o'clock and the office light is still on
Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn

Burning the midnight oil yet again
Lại một hôm làm thâu suốt đêm

👉
burn the midnight oil (idiom) = to work late into the night

Your feet is aching
Bàn chân đau mỏi nhức

Lean back on your chair for a quick nap
Tựa lưng em chợp mắt

You say to yourself: "This is for a better life"
Dặn lòng: “Vì cuộc sống êm đẹp”

Joy isn't so far away
Hạnh phúc không đâu cách xa

Why haven't we stopped looking?
Mà ta cứ đi tìm

I beg of you just once
Vậy xin em một lần

Please love yourself
Tự yêu thương lấy mình

How many meals do you have a day?
Một ngày em được mấy bữa cơm?

How's work lately?
Đợt này công việc có tốt hơn?

👉
lately ở đây hiểu là dạo này -> Dạo này công việc thế nào ?

Are others still talking behind your back?
Còn ai hay gièm pha?

Are you getting yelled at? Have you been crying in desperation?
Còn ai luôn rầy la mà xót xa, oà lên khóc vô vọng?

👉
yell /jel/ (v): chửi mắng
desperation /,despə'rei∫n/ (n): sự vô vọng, tuyệt vọng

Branches fall when winter comes
Cành lá đông qua sẽ rơi

Pain will subside, this sad life will soon pass
Khổ đau sẽ vơi, đời buồn sẽ qua

👉
subside /səb'said/ (v): lắng xuống

The rain will stop, clouds will disperse, and the sky will be clear
Mưa tạnh, may tan, trời quang

👉
disperse /di'spə:s/ (v): phân tán, giải tán

Please don't give up so easily
Xin đừng buông xuôi dễ dàng

[Chorus]

Although there are moments when you're lost
Dù có lắm phút chốc em lạc lối

Please let yourself be innocent for a short while
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi

👉
innocent /'inəsnt/ (adj): hồn nhiên

Despite the mental burden weighing on your shoulders
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai

👉
mental burden = gánh nặng tinh thần

Despite the long sigh clashing against nothingness
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không

👉
sigh /sai/ (n): sự thở dài, tiếng thở dài
clash /klæ∫/ (v, n): va chạm, sự va chạm

Although there are moments when you want to just fall down
Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã

Your cheeks blush as you smile upon seeing me
Má em hồng, cười lên để thấy ta

👉
blush /blʌ∫/ (v, n): đỏ mặt, sự đỏ mặt

How lucky is it that you're like a flower,
Thật may mắn khi em như một bông hoa

Blooming in the middle of a desolate desert?
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi

👉
desolate /'desəlit/ (adj): tan hoang, tiêu điều

That's all I need.
Chỉ cần vậy thôi